Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze bezmála 300 km² v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tato oblast na pomezí Moravy a Dolních Rakous byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku. Zahrnuje množství kulturních i přírodních památek, včetně národních. Kromě obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) a Hlohovec jsou významnými krajinotvornými celky uměle vysázený Boří les a Lednické rybníky. Areál zahrnuje také lužní les při řece Dyji kolem Břeclavi.