Město Mikulov

Mikulov je historické město v Jihomoravském kraji, asi 40 km jižně od Brna, u hranice s Rakouskem, které vzniklo počátkem 12. století. Historické centrum Mikulova nese status městské památkové rezervace. Město je malebně položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů. Jeho panoramatu vévodí zámek, vypínající se na skále západně od náměstí. Na východě se tyčí Svatý kopeček, na severu vrch Turold. Mezi ním a zámkem ještě ční menší vápencový pahorek se zříceninou Kozí hrádek, poskytující kruhový rozhled na celé město. Západní strana se otevírá do roviny, na jihu se nedaleko od města nachází nevysoký Šibeniční vrch a pod ním rybník Šibeník. Další vodní plochou v zázemí Mikulova je zatopený lom při silnici na Velké Pavlovice. Město leží na důležitém silničním hraničním přechodu z Česka do Rakouska na trase Brno – Vídeň. Přes město vede regionální železniční trať Břeclav – Znojmo. Zastavují zde také některé dálkové autobusy Brno – Vídeň.