Velkopavlovická stezka (cyklostezky Pálava)

Velkopavlovicko, kraj kudy prošel Pán Bůh. Štědrá příroda, hřejivé slunce a pracovití lidé tu po staletí zušlechťují krajinu, kde se rodí nejlepší červená vína ve střední Evropě. Mezi pravidelnými řádky vinic táhnoucích se k obzoru, bezlesým „krajem beze stínu“ i harmonickou krajinnou kompozici Lichtenštejnů vede více než sto kilometrů Velkopavlovické vinařské stezky. A není to zdaleka jediná příležitost, jak ze sedla kola poznat znamenitá vína a milé lidi, upravené vesnice a městečka i malebné sklepní kolonie. Velkopavlovickou vinařskou podoblast prochází na své pouti napříč vinorodou Moravou i páteřní Moravská vinná stezka a dvě navazující tematické stezky – Modré hory a Krajem André. Velkopavlovicko není kraj pro jednodenní výlet, ale spíše několikadenní poznávací expedici. A vybírat si může třeba podle témat.

Stezka prochází těmito obcemi

Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Hustopeče, Kobylí na Moravě, Křepice, Krumvíř, Kurdějov, Nikolčice, Nosislav, Podivín, Přítluky, Rakvice, Starovice, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Vrbice a Zaječí

 

Charakteristika trasy

Barevnou krajinou „modrých hor“, bezlesým „krajem beze stínu“ i kultivovaným územím Lednicko-valtického areálu vede více než sto kilometrů Velkopavlovické vinařské stezky. Vydejte se po stezce mezi vinohrady a navštivte malebné uličky s otevřenými sklepy, které určují tvář požehnané vinařské oblasti nejlepších červených vín ve střední Evropě. Vychutnejte si táhlá stoupání v kopcích Ždánického lesa, odměnou vám budou daleké výhledy do údolí folklórní oblasti Hanáckého Slovácka, shlédněte romantické stavby Lednicko-valtického areálu a kochejte se harmonickou krajinnou kompozici Lichtenštejnů, která patří mezi nejvýznamnější kulturní památky lidstva. K mimořádným zážitkům putování po stezce patří ochutnávky nejlepších vín podoblasti ve Stálé vinařské expozici v Hustopečích, krása lidové architektury ve sklepních uličkách a poznání území, které bylo pro svou výjimečnou hodnotu zapsáno do seznamu památek chráněných UNESCO.

Terén

Silnice 3. třídy, terénní úseky napříč vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny.

Táhlá stoupání a daleké výhledy i ojedinělé přírodní památky na okraji Ždánického lesa nabízí severní část stezky od Velkých Hostěrádek směrem k Židlochovicím. Uherčické staré hory a popický Sonberk jsou nejen jedny z nejcennějších viničních tratí na Moravě, ale i místa impozantních výhledů na Novomlýnské nádrže a Pavlovské vrchy. Vinice společnosti Sonberk pod kopcem Žebrák představují ukázku špičkového vinohradnictví a sídlo firmy, moderní vinařskou architekturu i technologii.

Připomínkou vinařské proslulosti nedalekých Hustopečí, které byly ve středověku centrem vinařství na Moravě, je Stálá vinařská expozice v renesančním domě U Synků. Ochutnávka nejlepších vín podoblasti ve společnosti pana Sedláčka je mimořádným vinařským i lidským zážitkem. Pod arkádami citlivě opraveného historického domu začíná i putování krajem André, každoroční oslava jedné z nejrozšířenějších místních odrůd vyšlechtěné ve Velkých Pavlovicích. Ochutnávka těchto těžkých vín jižního typu a místních specialit končí na Vrbici pod kopcem Stráž. Ve stráních slepencové skály pod kostelem se tady po staletí budovaly sklepy, které dnes tvoří jednotný areál rozložený v pěti patrech nad sebou.

 A z Vrbice se můžete vydat na další tematickou stezku s názvem Modré hory. Spojuje pět obcí Velkopavlovicka, kde se pěstují především odrůdy pro výrobu červeného vína.

Velkopavlovická vinařská stezka se odsud vydává dvěma směry. Půvabný sjezd mezi vinicemi končí v Čejkovicích s rozsáhlým bludištěm templářských sklepů a cennými památkami lidové sklepní architektury. Jižní větev stezky vede přes největší vinařskou obec v České republice Velké Bílovice proslulé samostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mimořádné kvality. V městečku Podívín /židovský hřbitov s obřadní místností/ vstupuje trasa stezky do Lednicko-valtického areálu. U romantické zříceniny Janohrad se stáčí k severu a přes Rakvice /Vinselekt Michlovský/ a Zaječí /Vinařství U Kapličky/ míří do centra vinařské podoblasti. Velké Pavlovice sice leží na vinařské magistrále /Moravská vinná/, ale mimořádnou kvalitou červených vín, živým folklórem i starobylou sklepní architekturou je město typickým představitelem vinné kultury v kraji i národopisné oblasti Hanácké Slovácko.

Trasa

Délka trasy: 110 km
Celkové převýšení: 160 m
Cílová skupina: Rodiny s odrostlými dětmi
Náročnost trasy: Středně pokročilý turista

Značení trasy

Žlutá tabulka s kolem a modrým žudrem

Nádraží na trase

Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice, Šakvice